Mājas > par mums > terni un apstākļi

Zhejiang Mesa Sanitārie Co, Ltd.

Noteikumi un nosacījumi


1.GENERAL

1.1. MESA Bath Inc. ("MESA" vai "mūsu") uztur mājas lapu www, mesashower.com un visas saistītās tīmekļa vietnes, tostarp www.zjmesa.com, par izklaidi, informāciju, izglītību un vietņu lietotāju saziņu (" jūs "vai" jūsu ").

1.2. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz jūsu piekļuvi tīmekļa vietnēm un to izmantošanu, kā arī ziņojumus, informāciju, datus, tekstu, grafiku, attēlus, fotogrāfijas, ilustrācijas, programmatūru vai citu saturu, kas ir pieejams tīmekļa vietnēs (kopā "saturs"). "Noteikumi un nosacījumi") un visi piemērojamie tiesību akti. Piekļūstot tīmekļa vietnēm un pārlūkojot tās, jūs bez ierobežojumiem vai kvalifikācijas piekrītat Noteikumiem un nosacījumiem. Ja jūs nepiekrītat ievērot Noteikumus un nosacījumus, jūs neizmantojat Vietnes vai piekļūstat saturam.

1.3 Ja jums ir jautājumi par kādu no šiem Noteikumiem un nosacījumiem, lūdzu, nosūtiet MESA pieprasījumu precizēt, izmantojot sniegto atbalsta veidlapu.


2. ATBILDĪBAS NEATBILDĪBA UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS
2.1. Kamēr MESA cenšas iekļaut mūsdienīgu un precīzu informāciju tīmekļa vietnēs, tīmekļa vietnes un saturs tiek nodrošināti kā "AS IR" un kā pieejamais pamats, kā arī jebkura pieeja tīmekļa vietnēm, to izmantošana, grozīšana vai paļaušanās uz tiem. Saturs ir jūsu vienīgais risks. MESA un tās partneri, licences devēji, aģenti, satura nodrošinātāji, pakalpojumu sniedzēji, darbinieki, amatpersonas, direktori vai pārstāvji ("MESA pārstāvji") nekādi neattaisno šīs informācijas precizitāti, kā arī MESA vai MESA pārstāvji neuzņemas nekādu atbildību vai atbildību jebkādas tīmekļa vietnēs ietvertās kļūdas vai izlaidumi, jo MESA un MESA pārstāvji nevar un negarantē un nepieļauj un nepārprotami atsakās no visiem apgalvojumiem, garantijām, saistībām un nosacījumiem, kas ir skaidri vai netieši, ar likumu vai citādi, ar attiecībā uz tīmekļa vietnēm vai saturu, tostarp: (i) jebkādas netiešas garantijas un nosacījumus attiecībā uz pārdošanas spēju, tirgus prasībām atbilstošu kvalitāti vai piemērotību jebkuram konkrētam mērķim vai pārkāpuma neesamību, kā arī jebkādus netiešus apliecinājumus vai garantijas, kas izriet no izpildes gaitas, tirdzniecība vai tirdzniecība; (ii) tīmekļa vietnes vai saturs atbilst jūsu (vai jūsu organizācijas vai uzņēmuma) prasībām vai būs saderīgas ar jūsu vai jūsu organizācijas vai uzņēmuma datoru) vai ar to saistītu aprīkojumu, fotogrāfiju aprīkojumu vai programmatūru; (iii) tīmekļa vietnes vai saturs ir precīzs, derīgs, uzticams, autentisks, aktuāls vai pilnīgs; (iv) tīmekļa vietnes turpinās darboties, darbojas bez traucējumiem vai bez kļūdām; vai (v) jūsu tīmekļa vietnēs ievietoto materiālu pārlūkošana neaizskar trešo personu tiesības, kuras nav MESA īpašumā.

2.2. Turklāt MESA un MESA pārstāvji nepiedalās vai negarantē, ka vietnes vai saturs ir piemērots vai pieejams jebkurā vietā. Piekļuve tīmekļa vietnēm vai saturam no vietām, kurās to saturs ir nelikumīgs, ir aizliegts. Tie, kas izvēlas piekļūt tīmekļa vietnēm vai saturam no citām vietām, izņemot Kanādu, to dara pēc savas iniciatīvas un ir atbildīgi par vietējo likumu ievērošanu.

2.3. Jūs esat vienīgi atbildīgs un esat atbildīgs par jebkurām citām prasībām un prasībām, kas iesniegtas jebkurai citai personai, kas izriet no tīmekļa vietņu izmantošanas vai saistībā ar Lietotāja modifikācijām (kā noteikts tālāk 6.1. Sadaļā) vai Saturu; Jūsu Noteikumu un nosacījumu pārkāpums; jūsu pārkāpums vai citu personu tiesību pārkāpums; vai arī par jebkuru piemērojamo civiltiesību vai krimināltiesību pārkāpšanu. MESA un MESA pārstāvji atsakās no jebkādas atbildības un atbildības par visiem šiem jautājumiem.

2.4 Jūs piekrītat, ka esat pilnībā atbildīgs par darbībām un saziņu, kas veikta vai nosūtīta tīmekļa vietņu, lietotāju modifikāciju un satura izmantošanas gaitā, un ka jūs ievērosiet visus likumus, kas attiecas uz jūsu lietošanu vai darbībām Vietnes vai attiecībā uz saturu vai lietotāja modifikācijām. MESA var izmeklēt notikumus, kas var būt saistīti ar šādu likumu pārkāpumiem, un var iesaistīt un sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm, apsūdzot lietotāju, kas ir iesaistīts šādos pārkāpumos. MESA patur tiesības jebkurā laikā izpaust jebkādu informāciju (tostarp jūsu personīgo informāciju) par to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietnes vai saturu (ieskaitot jebkādus uztvertos piemērojamo tiesību aktu pārkāpumus) katrā gadījumā, kā to pieļauj vai pieprasa piemērojamie tiesību akti, tostarp kas vajadzīgs, lai apmierinātu jebkuru pieprasījumu, ko atļauj piemērojamie tiesību akti.

2.5 Tīmekļa vietņu pārlūkošana tiek veikta uz jūsu rēķina. Ne MESA, ne citas puses (tostarp MESA pārstāvji), kas iesaistītas tīmekļa vietņu izveidē, izgatavošanā vai piegādē, nav atbildīgas par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem (tostarp tiešiem, nejaušiem, izrietošiem, netiešiem, piemēriem, īpašiem vai soda zaudējumiem), kas radušies par jūsu piekļuvi vietnei, saturam, lietotāja pārveidojumiem, jebkura saistītas vietnes satura vai piekļuves, vai jebkādu neērtību, pieejamības kavēšanās vai izmantošanas kavējumiem vai saistībā ar to, kā arī šo vietņu (tostarp zaudējumi, kas radušies šādu tīmekļa vietņu vai satura izlaidumu vai neprecizitāšu dēļ vai konfidenciālas vai konfidenciālas informācijas pārsūtīšana uz šīm vietnēm vai no tām), pat ja MESA vai MESA pārstāvji ir informēti par šādu zaudējumu vai zaudējumu iespējamību vai ja šāda bojājums vai zaudējums bija paredzams.

2.6. Turklāt MESA un MESA pārstāvji neuzņemas nekādu atbildību un neuzņemas atbildību par jebkādu bojājumu vai vīrusu vai citu ļaunprātīgu vai destruktīvu kodu, kas var inficēt jūsu datoru (vai jūsu organizācijas vai uzņēmuma) datortehniku vai citu īpašumu ņemot vērā jūsu piekļuvi tīmekļa vietnēm, saturu vai lietotāja izmaiņām, to izmantošanu, lejupielādi vai pārlūkošanu. Jūs esat atbildīgs par pietiekamu procedūru un kontrolpunktu ieviešanu, lai atbilstu jūsu īpašajām prasībām, lai novērstu šādu piesārņojošu vai destruktīvu kodu, kā arī datu ievades un izvades precizitāti, kā arī, lai uzturētu no tīmekļa vietnēm ārējos līdzekļus, lai atjaunotu visus zaudētos datus .


2.7. Maksimāli pieļaujamā likumā MESA neuzņemas nekādu atbildību attiecībā uz MESA produktu pilnvarotajiem trešo personu uzstādītājiem. MESA veic saprātīgus pasākumus, lai apmācītu šādus pilnvarotus trešo personu uzstādītājus, taču darbības, izlaidumi, kļūdas un nolaidība ir ārpus MESA kontroles un ir attiecīgi pilnvarotas trešās puses uzstādīšanas vienīgā un ekskluzīvā atbildība. MESA neapstiprina, negarantē vai neuzņemas atbildību par jebkuru pilnvarotu trešās puses pakalpojumu sniedzēju vai viņu aģentu darbu. " Jebkurš autorizēta trešās puses uzstādīšanas uzņēmuma darbs būs tikai starp jums un šo trešo pusi, un nekādā gadījumā MESA nav iesaistīts vai atbildīgs par jebkuru veikto darbu. Katra autorizētā trešās puses instalētāja garantija var atšķirties. MESA nav atbildīgs par trešo personu uzstādītājiem izsniegtām garantijām, bet tikai par saviem ražojuma ražotāja garantijas noteikumiem.


2.8 Atļauto trešo pušu uzstādītāju saraksts ir paredzēts tikai jūsu ērtībai, un trešās puses instalētāja iekļaušana šajā sarakstā nav MESA ieteikums. Katrs trešās puses instalētājs ir neatkarīga uzņēmējdarbības problēma, un pirms līguma noslēgšanas ar vienu vai vairākiem šādiem trešo personu uzstādītājiem jums jāveic jebkura izpēte vai izmeklēšana.


3. MAKSĀJUMI VĪRIEŠIEM

3.1 MESA jebkurā laikā var pārskatīt šos noteikumus un nosacījumus. Jums ir saistošas šādas izmaiņas, un tādēļ regulāri jāapmeklē šī lapa, lai pārskatītu tābrīd spēkā esošos noteikumus un nosacījumus. Lūdzu, pārbaudiet šos noteikumus un nosacījumus katru reizi, kad apmeklējat vietnes, jo uz šo apmeklējumu attiecas šo noteikumu un nosacījumu pašreizējā versija. Ja kāds termins, nosacījums vai jebkādas izmaiņas Noteikumos un nosacījumos jums nav pieņemami, jums nekavējoties jāpārtrauc tā vietņu izmantošana. Jūsu turpmākā tīmekļa vietņu izmantošana pēc jebkādu šādu izmaiņu izdarīšanas būs šo izmaiņu pieņemšana. Noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz jūsu tīmekļa vietņu izmantošanu un nemaina citu ar jums saistītu līgumu ar MESA noteikumus vai nosacījumus.

3.2. MESA jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma vai saistībām un jebkāda iemesla dēļ var pārtraukt, mainīt, apturēt vai pārtraukt jebkuru tīmekļa vietņu aspektu. MESA patur tiesības pēc saviem ieskatiem labot jebkādas kļūdas vai izlaidumus jebkurā tīmekļa vietnes daļā jebkurā laikā bez brīdinājuma, bet apstiprina, ka tai nav pienākuma to darīt. MESA un tās pakalpojumu sniedzējiem būs tiesības arī pārtraukt tīmekļa vietņu izmantošanu, kā norādīts zem virsraksta "Lietojuma izbeigšana"


4.KOMUNIKĀCIJAS
4.1. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus (un personiskās informācijas gadījumā - konfidencialitātes paziņojuma prasības (kā definēts turpmāk 10.1. Sadaļā), visas saziņas, kas Jums vai tīmekļa vietnei nosūtīta Jums vai MESA, neatkarīgi no tā, vai to pieprasa MESA vai citādi , ir nekonfidenciāli un MESA var brīvi izmantot un izpaust jebkādu šādu paziņojumu saturu, tajā skaitā tajā ietvertajās idejās, izgudrojumos, koncepcijās vai zinātībā, jebkādiem mērķiem, tostarp izstrādē, ražošanā un / vai tirdzniecībā preces un pakalpojumus, jūs piekrītat nepaziņot nekādas īpašumtiesības uz šādiem paziņojumiem (ieskaitot autortiesības, preču zīmi, patentu, negodīgu konkurenci, morālas tiesības vai netiešu līgumu), un jūs ar šo atceļat šādas morāles tiesības par labu MESA kā kā arī tiesības saņemt jebkādu finansiālu vai citu atlīdzību saistībā ar šādu paziņošanu.

4.2. Papildus iepriekšminētajam, MESA nepieņem un neapsver nevēlamu ideju, ieteikumu vai citu materiālu jebkādā formātā ("Nevēlamas idejas"), tostarp nevēlamās idejas jaunām reklāmas kampaņām, jaunām akcijām, jauniem vai uzlabotiem produktiem vai tehnoloģijām, produktu uzlabojumiem, procesi, materiāli, mārketinga plāni vai jauni produktu nosaukumi. Ja MESA rakstiski nav norādījusi citādi, lūdzu, nesūtiet nekādas nevēlamas idejas, tostarp oriģinālos radošos mākslas darbus, ieteikumus vai citus darbus. Mērķis tam ir izvairīties no iespējamiem pārpratumiem vai strīdiem, kad MESA produkti vai mārketinga stratēģijas varētu šķist līdzīgas MESA iesniegtajām idejām. Ja, neraugoties uz mūsu pieprasījumu, ka jūs neiesniedzat mums savas nevēlamās idejas, jūs joprojām nosūta šādas nevēlamās idejas, tad neatkarīgi no jūsu paziņojumu satura MESA jūs piekrītat, ka:
Jūs nododat, piešķirat un nododiet MESA visā pasaulē tiesības, virsrakstu un interesi par Nepieprasītajām idejām bez maksas un bez jebkādām apgrūtinājumiem, ieskaitot attiecībā uz visām intelektuālā īpašuma tiesībām, nesniedzot kompensāciju jums vai kādam citam, bez jebkādas atbildības un bez maksas. no MESA vai tā pārņēmēju vai īpašnieku uzticības vai citu pienākumu pildīšanas pienākuma; un
jūs apliecināt un garantējat, ka, atsakoties no jebkādām tīmekļa vietnēm vai MESA, jūs atteikties no visām morālajām tiesībām (ieskaitot tiesības būt saistītām ar Nevēlamajām idejām) nevēlamās idejās.

4.3 Visai informācijai, ko jūs sniedzat ar tīmekļa vietņu starpniecību vai saistībā ar jebkuru iesniegto materiālu, jābūt patiesai, precīzai, aktuālai un pilnīgai, un, ja piemērojams, tā ir jāatjauno nekavējoties pēc jebkuras izmaiņas šādā informācijā.

4.4. MESA un tās pakalpojumu sniedzēji paļaujas uz jūsu sniegto informāciju. Jūs būsitat atbildīgs par visiem zaudējumiem, bojājumiem vai papildu izmaksām, kuras jūs, MESA vai tā pakalpojumu sniedzēji vai citi lietotāji var būt radušies, iesniedzot jebkādu nepatiesu, nepareizu vai nepilnīgu informāciju vai arī nespējot atjaunināt informāciju, kuru jūs iesniegt, izmantojot tīmekļa vietnes.


5. ATĻAUTIE IZMANTOJUMI
5.1. Jums piešķir neekskluzīvu, neiesaistāmu, ar licenci neatņemamu, atsaukāmu, ierobežotu licenci kopēt, lejupielādēt, attēlot savā datorā, izdrukāt un izmantot Saturu tikai informatīviem nolūkiem un tikai: ( a) savu personīgo lietojumu; vai (b) jūsu organizācijas vai uzņēmuma iekšējā lietošana. Izņemot šeit norādītos gadījumus, citas izmantošanas nav atļautas.

5.2 Visas tiesības, kas nav skaidri noteiktas Noteikumos un nosacījumos, ir rezervētas MESA.


6. IEROBEŽOJUMI
6.1. Jūs nedrīkstat modificēt Saturu no Veidlapās uzrādītās veidlapas, neatzīstot tik mainītu Saturu avotu ("Lietotāja modifikācijas"). Jebkurš Lietotāja modifikācijas tiek veiktas tikai tiktāl, ciktāl tas vajadzīgs, lai pielāgotu Satura jūsu personīgai lietošanai jūsu organizācijas vai uzņēmuma iekšējai lietošanai, ievērojot 5.1. Sadaļu iepriekš. Jebkurš Lietotāja modifikācija nedrīkst modificēt, rediģēt vai dzēst jebkuru autortiesības, preču zīmi, tirdzniecības nosaukumu, pakalpojumu zīmi vai jebkuru citu īpašumtiesību paziņojumu vai leģendu, kas parādās kādā no saturam.

6.2 Jūs nedrīkstat:
ietver jebkuru saturu kādā no produktiem vai pakalpojumiem vai ar tiem, kurus jūs vai jūsu organizācija vai kompānija izveido vai izplata, ja vien MESA rakstiski nav vienisprātis;
kopēt jebkuru saturu savā vai citā tīmekļa vietnē, ja vien MESA rakstiski nepiekrīt;
izmantot vietnes tādā veidā, kas var sabojāt, atspējot, pārmērīgi apgrūtināt, traucēt, traucēt drošību, negatīvi ietekmēt vai citādi ļaunprātīgi izmantot vietņu sistēmas resursus, kontus, serverus, tīklus, saistītās vai saistītās vietnes, kas saistītas izmantojot Vietnes (tai skaitā, augšupielādējot, ievietojot vai citādi nosūtot tīmekļa vietnēs datorvīrus, Trojas zirgus, tārpus vai citus failus vai datorprogrammas, kas ir potenciāli bīstamas, graujošas vai destruktīvas vai var radīt nesaprātīgu vai neproporcionāli lielu slodzi Vietņu infrastruktūra vai jebkura robotu, zirnekļa vai citas automātiskas programmas vai ierīces vai manuāla procesa izmantošana, lai kontrolētu, kopētu, apkopotu vai citādi iegūtu informāciju no tīmekļa vietnēm vai Saturu pilnībā vai daļēji);
izmantot vietnes, satura vai lietotāja modifikācijas jebkādā veidā, kas pārkāpj kādas citas personas likumīgās tiesības (tostarp privātās dzīves un personas tiesības, autortiesības, morālas tiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības), tas ir nelikumīgs, kas pārkāpj jebkādas tiesības uz MESA, tā partneri, licences devēji, satura nodrošinātāji, pakalpojumu sniedzēji vai līgumslēdzēji, kas ir aizliegti Noteikumos un nosacījumos (tostarp, piekļūstot tīmekļa vietnēm no jebkuras vietas, kur šāda piekļuve var būt nelikumīga vai aizliegta), tas ir neētiski, nepieklājīgi, aizvainojoši kas ir neslavas celšanas, necilvēcīgas, krāpnieciskas, maldinošas, kaitīgas, ļaunprātīgas, draudīgas, vulgāras, neīstas, pornogrāfiskas, neķītras, seksuālas, seksistu, rasistiskas, naidīgas, aizskarošas, aizskarošas, invazīvas par citu personu privātās dzīves neaizskaramību (tas ietver jebkura materiāli, kas attēlo, iedrošina, norāda, aizstāv vai var mudināt jebkuru šādu rīcību), tas ir citādi iebildīgs vai kas neievēro citu personu likumīgās tiesības un intereses ;
izmantot tīmekļa vietnes, satura vai lietotāja izmaiņas jebkurā datu saskaņošanā vai datu ieguves procesā, ieskaitot informācijas vākšanu vai izmantošanu par citiem lietotājiem (tostarp viņu e-pasta adresēm) bez viņu piekrišanas;
ievietot vai iesniegt jebkādus materiālus tīmekļa vietnēm, kas pārkāptu kādu no Noteikumos paredzētajiem ierobežojumiem;
ja vien MESA citādi rakstiski nepiekrīt, izmantojiet tīmekļa vietnes komerciāliem mērķiem vai darbībām, izņemot, lai veiktu komercdarījumus ar MESA, tostarp: i) pārdodot vai piedāvājot pārdot visas preces vai pakalpojumus; (ii) solīšana reklāmdevējiem vai sponsoriem; (iii) piedalīties sacensībās, azartspēlēs vai azartspēlēs vai piedāvāt balvas, apbalvojumus vai citus stimulus jebkurai personai; (iv) reklāmu vai sponsorēšanas reklāmkarogu, tostarp reklāmkarogu vai saišu apmaiņas pakalpojumu, parādīšana; (v) ziedojumu pieprasīšana; vai (vi) neatļautu vai nevēlamu surogātpasta, surogātpasta, ķēdes vēstules, piramīdas shēmu vai cita veida uzmākšanās izmantošana; vai
izmantot tīmekļa vietnes tādā veidā, kas: (i) jebkādā veidā kaitē, draud, aizskar, ļaunprātīgi izmanto vai iebiedē jebkuru citu personu vai ietver materiālus, kas attēlo, veicina, mudina, norāda, aizstāv vai mēdz pamudināt izdarīt noziegumu vai citas nelikumīgas darbības, vardarbība, naids, nežēlība vai jebkura indivīda vai grupas diskriminācija jebkāda iemesla dēļ vai jebkāda veida nežēlīga izturēšanās pret dzīvniekiem; (ii) atšķaidīt vai nolaidīt MESA nosaukumu un reputāciju, jebkādus marķējumus (kā noteikts šeit), partnerus, licencētājus, satura nodrošinātājus, pakalpojumu sniedzējus vai to līgumslēdzējus; (iii) traucē jebkurai citai personai izmantot tīmekļa vietnes vai internetu kopumā; (iv) izraisīt jebkura lietotāja autentificēšanas, paroles, drošības vai kontroles pasākumu apiešanu vai pārkāpumu attiecībā uz tīmekļa vietnēm vai jebkuru citu interneta resursu vai datoru sistēmu; (v) slēptu vai nepareizu ziņu vai saziņas autoru vai izcelsmi, vai arī uzdoties par jebkuru personu vai nepatiesi norādījusi vai citādi nepareizi norādījusi saikni ar jebkuru citu personu, tostarp jebkuru MESA pārstāvi; vai vi) izpaust jebkādas personas attēlus vai privātu informāciju par jebkuru personu (piemēram, vārdus, telefona numurus, e-pasta adreses, pasta adreses, sociālās apdrošināšanas vai citus drošības numurus) bez šīs personas atļaujas.

6.3 Izņemot šeit norādīto, neviens no Satura nedrīkst kopēt, tālākpārdot, reproducēt, izplatīt, pārpublicēt, lejupielādēt, rādīt, ievietot vai pārsūtīt jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, ieskaitot elektronisko, mehānisko, fotokopēšanu, ierakstīšanu vai citādi, bez iepriekšēja MESA rakstiska atļauja vai intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks.

6.4. Jūs nedrīkstat bez MESA rakstiskas atļaujas "spoguļot" jebkuru saturu kādā citā serverī.


7. SAĪSINĀTĀ INFORMĀCIJA
7.1 Jūs piekrītat, ka visu saturu aizsargā autortiesības (kas ir reģistrētas vai izriet no vispārējiem tiesību aktiem vai saskaņā ar piemērojamiem civiltiesiskiem noteikumiem), un kas pieder MESA vai ir to kontrolē. Jūs atzīstat jebkura satura avotu, kuru jūs izmantojat saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem.

7.2. Informācija par autortiesībām un atļauju ir pieejama pēc pieprasījuma vai kā norādīts tīmekļa vietnēs. Jebkura persona var neatļautu kopēt, pārdalīt, reproducēt vai pārveidot Vietnes vai Satura saturu, ja tas ir preču zīmes un / vai autortiesību likumu pārkāpums, un var uzlikt šai personai tiesisku prasību. Jūs piekrītat ievērot visus autortiesību likumus visā pasaulē, ja izmantojat vietnes un saturu, kā arī novēršat Saturu neautorizētu kopēšanu.

7.3 Vietnes daži vārdi, vārdi, nosaukumi, frāzes, logotipi, ikonas, grafika vai dizainparaugi ir preču zīmes, tirdzniecības nosaukumi, tirdzniecības apģērbs un / vai saistītie MESA produkti un pakalpojumi, tā partneri, jebkura licences izsniedzēja, satura nodrošinātājs, MESA pakalpojumu sniedzējs vai darbuzņēmējs vai jebkura cita trešā puse (kopā "Marks"), un tos var aizsargāt Kanādā vai citur, un to rādīšana tīmekļa vietnēs nenodrošina Marķējumos nekādas licences vai citas tiesības. Jebkura jebkura Marka izmantošana pilnīgi vai daļēji, kas ir pieejama tīmekļa vietnēs bez iepriekšējas rakstiskas MESA atļaujas, vai arī šī trešā persona ir stingri aizliegta.

7.4. MESA respektē citu personu intelektuālā īpašuma tiesības. Ja jūs uzskatāt, ka jūsu darbs ir kopēts un parādīts tīmekļa vietnēs tādā veidā, ka tas ir jūsu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums, lūdzu, paziņojiet mums, izmantojot norādīto atbalsta veidlapu. MESA patur tiesības noņemt saturu, kas pārkāpj citu personu intelektuālā īpašuma tiesības, un pārtraukt tīmekļa vietņu izmantošanu, kā izklāstīts zem virsraksta "Lietojuma izbeigšana".


8. ATATĪJUMS
8.1. Jūs atlīdzināsiet MESA vai MESA pārstāvjus (turpmāk tekstā - "Atlīdzinātās puses") pret un pret jebkādām trešo personu iesniegtajām prasībām, kas radušās no jūsu izmantotās informācijas no vietnēm, kā arī par jebkuru noteikumu un nosacījumu pārkāpumu no jums , ieskaitot jebkādu satura vai lietotāja modifikāciju izmantošanu, izņemot gadījumus, kas ir skaidri atrunāti Noteikumos un nosacījumos. Jūs piekrītat, ka Apdrošinātās Puses nebūs atbildīgas par jebkādu šādu pārkāpumu vai neatļautu izmantošanu vai izmaiņām un piekrīt atlīdzināt zaudējumus, zaudējumus, spriedumus, apbalvojumus, izmaksas, izdevumus un advokātu honorārus no Atlīdzinātās Puses saistībā ar to.


9. SAISTĪTIE VIETNES UN IZSTRĀDĀJUMI
9.1. Atsevišķas saites tīmekļa vietnēs var novirzīt jūs uz citām vietnēm. MESA nodrošina šīs saites tikai ērtībai. MESA nav atbildīgs par šādu saišu saturu. MESA neuzrāda un neuzrāda garantijas attiecībā uz jebkādām saistītām tīmekļa vietnēm, tajā esošo informāciju vai kādu no aprakstītajiem produktiem un pakalpojumiem, kā arī neapstiprina un neapstiprina. Ja jūs atstājat vietnes, izmantojot šeit esošu saiti, un apskatīt saturu, ko MESA vai tā nav sniedzis, jūs to darāt uz savu risku, un jūs esat atbildīgs par visiem aizsardzības pasākumiem, lai aizsargātu pret vīrusiem un citiem destruktīviem elementiem .

9.2. Jums ir piešķirtas ierobežotas, neekskluzīvas tiesības, lai izveidotu hipersaites tīmekļa vietnēm. Jūs piekrītat, ka, ja jūs saistītu citas tīmekļa vietnes ar vietnēm, šādas citas vietnes nedrīkst (a) radīt rāmjus ap jebkuru tīmekļa vietņu daļu vai izmantot citus paņēmienus, kas maina vizuālo tīmekļa vietņu prezentāciju; (b) nozīmē, ka MESA apstiprina jūs vai jebkuru citu personu (tostarp jūsu organizāciju vai uzņēmumu) vai jūs vai šīs citas personas produktus vai pakalpojumus; (c) bez iepriekšējas MESA rakstiskas piekrišanas nozīmē saistību starp jums vai jebkuru citu personu vai jūs vai šīs citas personas produktus vai pakalpojumus, kā arī MESA; (d) nepareizi atspoguļo jūsu vai citas personas ar MESA attiecības vai sniedz maldinošu, maldinošu, nolaižamu, apmelojošu vai citādi kaitīgu informāciju vai iespaidus par MESA vai kādu no tā produktiem vai pakalpojumiem; vai e) satur materiālus, kurus var interpretēt kā kaitinošus, kaitīgus, aizskarošus vai nepareizus vai citādi pārkāpj Noteikumus un nosacījumus (tostarp 6. iedaļu (Ierobežotas lietošanas noteikumi)).


10. PRIVĀTIJA
10.1. MESA respektē jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Visai informācijai, ko MESA var savākt, izmantojot tīmekļa vietnes par jums, apmeklējot tīmekļa vietnes, attiecas MESA paziņojums par konfidencialitāti, kas ir iekļauts ar norādi Noteikumos un nosacījumos ("Paziņojums par konfidencialitāti").


11. JURISDIKCIJA
11.1. Tīmekļa vietnes izvieto serveros, kas dzīvo Kvebekas provincē, Kanādā, un tīmekļa vietnes kontrolē MESA no Kvebekas provinces, Kanādas. Piekļūstot tīmekļa vietnēm, jūs piekrītat, ka šis līgums ir izveidots Kvebekas provincē Kanādā un ka visus ar to saistītos jautājumus reglamentē Kvebekas provinces likumi un Kanādas likumi, neņemot vērā likumu kolīzijas to principi.

11.2 Jebkurš strīds starp MESA un jums vai jebkurai citai personai, kas rodas saistībā ar tīmekļa vietnēm, saturu, noteikumiem un nosacījumiem vai saistīts ar tiem, jebkuru darījumu ar tīmekļa vietnēm vai jebkuru saistītu jautājumu, ir jāatrisina Kvebekas provinces tiesā , Monreālā ("tiesas"), kas atrodas Monreālā, un ar šo jūs neatgriezeniski iesniedzat un piekrītat šo tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai attiecībā uz jebkuru šādu strīdu.


12. LIETOŠANAS IZBEIGŠANA
12.1. Ja jūs pārkāpjat kādu Noteikumu noteikumu, tad jūs vairs nevarat izmantot Vietnes vai piemērojamo saturu, kas ir pieejams tīmekļa vietnēs. MESA pēc saviem ieskatiem nosaka, vai Noteikumi ir pārkāpti.

12.2. MESA vai tā pakalpojumu sniedzēji jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ, ar vai bez iemesla, un pēc saviem ieskatiem nekavējoties: i) aptur vai pārtrauc (pilnīgi vai daļēji) jūsu pilnvarojumu izmantot tīmekļa vietnes; (ii) apturēt, pārtraukt, noņemt vai neatgriezeniski izdzēst un, ja vajadzīgs, iznīcināt jebkuru no jūsu: (A) URL, IP adresi vai domēna nosaukumu; vai (B) jebkuru materiālu, kuru jūs vai citi esat ievietojis vai iesniedzis kādai vai visām tīmekļa vietnēm; (iii) ierobežot piekļuvi materiāliem, kas ievietoti vai iesniegti tīmekļa vietnēm; un (iv) bloķē jūs no jebkādas turpmākas Vietņu izmantošanas; viss bez iepriekšēja brīdinājuma vai jebkādas atbildības pret jums vai kādu citu personu, un jūs piekrītat ievērot visus šādus pasākumus.


13. CITA
13.1. Ja kāda iemesla dēļ kompetentās tiesas tiesa konstatē, ka kāds Noteikumu vai nosacījumu noteikums vai tā daļa ir nelikumīga, spēkā neesoša vai jebkāda iemesla dēļ nav izpildāma, tad šo noteikumu izpilda maksimāli pieļaujamā apjomā, lai īstenotu nolūku un Noteikumu nosacījumi paliek spēkā pilnībā. MESA nespēja pieprasīt vai izpildīt stingrus Noteikumu un nosacījumu noteikumus vai jebkuras tiesības netiek uzskatīta par atteikšanos no jebkādiem šādiem noteikumiem vai tiesībām. Jūs un MESA ir neatkarīgi darbuzņēmēji, un neviena aģentūra, partnerība, kopuzņēmums, nodarbinātības vai franšīzes attiecības nav paredzētas vai izveidotas ar Noteikumiem un nosacījumiem, kā arī tīmekļa vietņu vai satura izmantošanu no jums.

13.2. Noteikumi un nosacījumi (ieskaitot paziņojumu par konfidencialitāti) veido pilnīgu vienošanos starp MESA un jums attiecībā uz šo pantu un aizstāj visus MESA vai tā partneru paziņojumus, apliecinājumus vai līgumus, vai nu mutiskus vai rakstiskus, un jūs ar cieņu uz šo tēmu. Gadījumā, ja rodas konflikts starp paziņojumu par konfidencialitāti un Noteikumiem, tas nosaka konfidencialitātes paziņojumu, ja tāds ir.

13.3. Noteikumu nosacījumi dos labumu MESA un attiecīgi visiem pakalpojumu sniedzējiem un to attiecīgajiem pēcteciem un pilnvarotājiem, kā arī jums un jūsu mantiniekiem, izpildītājiem, administratoriem, pēctečiem un personīgajiem pārstāvjiem. Jūs nedrīkstat piešķirt Noteikumus un nosacījumus vai savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Noteikumiem un noteikumiem bez MESA rakstiskas rakstiskas piekrišanas, ko MESA pēc savas izvēles var ieturēt. MESA un tā pakalpojumu sniedzēji var piešķirt šos noteikumus un nosacījumus un attiecīgās tiesības un pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem bez jūsu piekrišanas.